نیازمندی های شرکت پارکت

شرکت ساختمانی پارکت جهت پروژه های در حال احداث و آتی نیاز به همکاری حرفه ای مشاغل ذیل دارد.جهت هماهنگی و اطلاعات بیشتر، رزومه و سوابق کاری، را به آدرس Info@parketco.ir ارسال نمایید.

لیست نیازمندی ها

1-نقشه بردار

مشاغل مورد نیاز شرکت پارکت

2-خاکبردار

مشاغل مورد نیاز شرکت پارکت

3-سقف و ستون، اسکلت فلزی، بتن ریزی

مشاغل مورد نیاز شرکت پارکت

4-نرده (حفاظ)

مشاغل مورد نیاز شرکت پارکت

5-سقف کاذب (کناف، باریسول، دامپا، PVC و ....)

مشاغل مورد نیاز شرکت پارکت

6-درب اتوماتیک، ضد سرقت و...

مشاغل مورد نیاز شرکت پارکت