واحد تحقیق و توسعه

در زیر میتوانید آخرین وضعیت واحد تحقیق و توسعه را مشاهده فرماید.

بتن جدید با قابلیت تصفیه هوا

بتن جدیدی که آلودگی هوا را جذب و هوا را تصفیه می کند

بتن جدید ساخته شده در هلند که آزمایشهای مختلف بر روی آن انجام شده است می تواند حدود چهل و پنج درصد از دی اکسید خطرناک منتشر شده از خودروها را جذب کند. براساس این گزارش؛ شهرهای مدرن در آینده می توانند از بتن موسوم به بتن سبز برای ساخت و ساز استفاده کنند.

ادامه مطلب